Elli-Maija Kosonen
Koulutustiedot:
  • Psykologian maisteri, Jyväskylän yliopisto, 2006
  • Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti, Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy / Jyväskylän yliopisto, 2008-2012 
Työkokemus:
  • Kognitiivinen yksilöpsykoterapia. Asiakkaina nuoruus- sekä aikuisikäisiä asiakkaita. Lyhyitä sekä pitkiä psykoterapiajaksoja. Kelan kuntoutuspsykoterapiat. Vuodesta 2014 ->
  • Nuorisopsykiatrinen moniammatillinen poliklinikkatyö 13-25 vuotiaiden nuorten kanssa. Yksilöterapiatyö sekä psykologiset arvioinnit diagnostiikan tueksi. Verkostotyö. Vuosina 2006-2013
  • Koulupsykologin työ peruskouluissa vuosina 2013-2014.
Vuorovaikutuksessa olen aktiivinen ja  pidän luottamuksellista suhdetta työskentelyn tärkeimpänä kulmakivenä. Kognitiiviselle psykoterapialle ominaisesti pyrin vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa aina  tasaveroiseen ja tutkivaan yhteistyösuhteeseen.