Palvelut:
  • Kognitiivinen psykoterapia. Yksittäiset psykoterapiakäynnit. Lyhyet ja pitkät psykoterapiajaksot. Kelan kuntoutuspsykoterapiat. Etäpsykoterapiapalvelut turvallisen ja suojatun internetyhteyden välityksellä koko Suomen aluella. Lähivastaanottomahdollisuus Helsingissä.
  • Psykologiset tutkimukset.  Psykologisilla tutkimuksilla voidaan arvioida asiakkaan työ-, toiminta- ja opiskelukykyä. Psykologisilla tutkimusmenetelmillä voidaan arvioida myös persoonallisuuden ja tunne-elämän rakenteita ja tehdä selvityksiä diagnosoinnin tueksi. Lapsille ja nuorille voidaan laatia kehitystasotutkimuksia kognitiivisten kykyjen osalta sekä arvioida laajemminkin lapsen kehitystä myös tunne-elämän osalta. Psykologisissa tutkimuksissa menetelminä käytetään haastattelua, havainnointia, erilaisia psykologisia testejä sekä itsearviointimenetelmiä. Tutkimukset voivat olla laajuudeltaan joko suppeita tai laajoja.